Pozycjonowanie przeprowadza się w celu lepszej ekspozycji strony www. Im wyżej w wynikach wyszukiwania, tym większe prawdopodobieństwo kliknięcia odnośnik do strony, a to wiąże się ściśle z konwersją.

Co to jest konwersja?
Konwersja ma kilka obliczy. Ogólnie określa odpowiedź na zachętę do działania umieszczoną w dowolnym miejscu serwisu. Nie jest jednoznaczna li tylko, jak głoszą niektórzy z realizacją zamierzeń finansowych. Oznacza spełnienie zamierzeń celu. Zamysłem organizatora strony www może być każde działanie użytkownika spełniające jego warunki akcji pozytywnej. Akcji, która przynosi mu zysk w przewidywanej postaci.

Nawigacja jak z bajki, czyli Breadcrumbs

Do najprostszych, spełnionych oczekiwań jest pobyt w zasobach serwisu przez odpowiednio długi czas. Czas potrzebny do wyświetlenia na przykład komunikatu reklamowego.

Może nią być na przykład zapisanie się do newslettera, dzięki któremu właściciel serwisu będzie utrzymywał stały kontakt z użytkownikiem i w dalszym ciągu będzie miał wpływ na jego decyzje poprzez zachęty wyzwalające inicjatywę i akcję ze strony korzystającego z zasobów strony.

W odezwach do użytkownika umieszcza się często zachęty do założenia konta na portalu, które pozwala na korzystanie z treści niedostępnych niezalogowanym.

Wzięcie udziału w ankiecie lub proste wysłanie formularza poprzez akcję polegająca na jednorazowym kliknięciu przycisku potwierdzającego.

Ukoronowaniem konwersji jest oczywiście działanie zakupowe wykonane przez klienta sklepu internetowego lub portalu pośredniczącego w zakupach.

Dopełniającym czynnikiem definiującym szczegółowo omawiany temat jest współczynnik konwersji. Określa część użytkowników, którzy w trakcie odwiedzin wykonali oczekiwaną akcję. Daje to obraz celowości prowadzenia poszczególnych akcji.